Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Novosti v knjižničarstvu

Novosti v knjižničarstvu


28 maj

Novosti v knjižničarstvu

TRAJANJE: 1 dan, 4 ure
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12
TERMINI: 28. maj 2021, 29. oktober 2021
ČAS: 9.00–13.00
UDELEŽENCI: Predstavitve so namenjene knjižničarjem in drugim, ki jih zanimajo novosti v knjižničarstvu.
CILJ: Udeležence seznaniti z novostmi v knjižničarski stroki.
VSEBINA:
• predstavitev magistrskih in doktorski del ter publikacij s področja bibliotekarske in informacijske znanosti;
• predstavitev različnih projektov ter aktivnosti v mednarodnih strokovnih telesih;
• predstavitev strokovnih srečanj in izpopolnjevanj v tujini (obiski konferenc, študijska potovanja);
• predstavitev novo sprejetih zakonskih in drugih predpisov s področja knjižničarstva;
• predstavitev novo sprejetih smernic, navodil, priročnikov in priporočil s področja knjižnične dejavnosti.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
KOTIZACIJA: brezplačno
Podrobnejši program predstavitev novosti knjižničarstvu bomo objavili nekaj dni pred razpisanim terminom.