Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Mediji kot vir informacij (PRESTAVLJENO NA 29.-30. 9. 2022)

Mediji kot vir informacij (PRESTAVLJENO NA 29.-30. 9. 2022)


29-30 sep

Mediji kot vir informacij (PRESTAVLJENO NA 29.-30. 9. 2022)

TRAJANJE: 2 dni
KRAJ IZVEDBE: spletno okolje
TERMIN: 29.–30. september 2022
ČAS: 10.00–13.30
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki jih zanimajo mediji kot kraj artikulacij družbenih vprašanj in konfliktov.
CILJI: Udeležence seznaniti s problematiko medijske pristranosti ter z načini, kako iz različnih medijskih poročanj razbrati, kaj je bil dogodek.
VSEBINA:
•množični mediji skozi zgodovinski pregled od začetkov časopisja do moderne dobe
•nastanek posameznih medijev, njihova vpetost v družbo, načini pridobivanja informacij, oblike poročanja, pojavitev avtorskih člankov in prikaz zgodovine časopisnih žanrov, kot so intervju, vojno dopisništvo, komentar, gledališka kritika, polemika itd.
•svoboda izražanja in cenzura ter z njo povezane konfiskacije, sodni pregoni in medijske strategije, kako bralcem sporočati »prepovedane teme«
•prepletanje ustvarjalcev medija z bralci in publiko, graditev fenomena javnosti, torej medija kot kraja artikulacij družbenih vprašanj in konfliktov
NAČIN IZVEDBE: predavanje, diskusija
TEČAJ IZVAJA: dr. Bernard Nežmah (Visokošolsko izobraževanje Bernard Nežmah s. p.)
KOTIZACIJA: 80 EUR