Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Mediji kot vir informacij

Mediji kot vir informacij


14-15 sep

Mediji kot vir informacij

TRAJANJE: 2 dni

KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12 in spletno okolje

TERMIN:  14.–15. september 2023

ČAS: 11.00–13.30

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki jih zanimajo mediji kot kraj artikulacij družbenih vprašanj in konfliktov.

CILJ: Udeležence seznaniti s problematiko medijske pristranosti ter z načini, kako iz različnih medijskih poročanj razbrati, kaj je bil dogodek.

VSEBINA:

  • množični mediji skozi zgodovinski pregled od začetkov časopisja do moderne dobe
  • nastanek posameznih medijev, njihova vpetost v družbo, načini pridobivanja informacij, oblike poročanja, pojavitev avtorskih člankov in prikaz zgodovine časopisnih žanrov, kot so intervju, vojno dopisništvo, komentar, gledališka kritika, polemika itd.
  • svoboda izražanja in cenzura ter z njo povezane konfiskacije, sodni pregoni in medijske strategije, kako bralcem sporočati »prepovedane teme«
  • prepletanje ustvarjalcev medija z bralci in publiko, graditev fenomena javnosti, torej medija kot kraja artikulacij družbenih vprašanj in konfliktov

NAČIN IZVEDBE: predavanje, diskusija

TEČAJ IZVAJA: dr. Bernard Nežmah (Visokošolsko izobraževanje Bernard Nežmah s.p.)

KOTIZACIJA: 70 EUR