Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se usposabljajo za opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja. Priporočljiva je tudi udeležba mentorjev kandidatov za bibliotekarski izpit.

CILJ: Udeležence seznaniti s formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo kandidati in njihovi mentorji upoštevati pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit.

VSEBINA:

  • splošno o pisni nalogi;
  • vsebina in oblika pisne naloge;
  • citiranje in navajanje virov v pisni nalogi;
  • najpogostejše napake pri pripravi pisne naloge;
  • vloga mentorja v postopku priprave in oddaje pisne naloge;
  • vprašanja udeležencev.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, razprava

GRADIVO:

Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit

IZVEDBA: dr. Melita Ambrožič, Nataša Knap

KOTIZACIJA: /