Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje odraslih na področju finančne pismenosti

Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje odraslih na področju finančne pismenosti


09-10 mar

Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje odraslih na področju finančne pismenosti

TRAJANJE: 2 dni
KRAJ IZVEDBE: spletno okolje
TERMINA: 9.–10. marec, 9.–10. november 2022
ČAS: 9.00–16.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, izobraževalcem odraslih na področju finančne pismenosti za izvajanje tečajev finančne pismenosti za odrasle.

CILJI: Udeležence seznaniti z osnovami poučevanja odraslih in z učnim okoljem, ki je bilo pripravljeno v okviru projekta FINLIT.
VSEBINA:
Poučevanje odraslih:
•kako se odrasli učijo
•uvod k učenju odraslih
•preproste rešitve za boljše sodelovanje
•reševanje konfliktov
•uporabna spletna orodja za izobraževanje odraslih na področju razvoja finančne pismenosti
•etični kodeks izobraževalca na področju izobraževanja za razvoj finančne pismenosti
•ocenjevalni test/preizkus pridobljenega znanja
Spletni tečaji – namigi in orodja:
•uvod in ključna priporočila
•kako načrtujem spletno usposabljanje
•izbrana orodja za podporo izvajanju spletnih usposabljanj (pregled)
•orodja niso vse
•ne naredite teh napak
NAČIN IZVEDBE: kombinirano učenje (na tečaju in samostojno delo, praktični preizkus)
TEČAJ IZVAJATA: Milena Bon, dr. Alenka Kavčič Čolić (Narodna in univerzitetna knjižnica)
KOTIZACIJA: 70 EUR
Za pridobitev potrdila za izvajalca in certifikata za ustanovo, ki bo izobraževanje izvajala za udeležence, je obvezna udeležba na vseh treh sklopih (6 dni) izobraževanja finančne pismenosti (Finančna pismenost: osnovna in napredna raven ter Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje odraslih na področju finančne pismenosti) in opravljeno preverjanje znanja.