Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje finančne pismenosti – osnovna in napredna raven

Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje finančne pismenosti – osnovna in napredna raven


15-30 mar

Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje finančne pismenosti – osnovna in napredna raven

TRAJANJE: 2 dni

KRAJ IZVEDBE: spletno okolje in NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1

TERMIN: 15. in 30. marec 2023

ČAS: 9:0016:00

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki bodo izvajali izobraževanja s področja finančne pismenosti za uporabnike knjižnic.

CILJ: Udeležence opolnomočiti za poučevanje uporabnikov s področja finančne pismenosti.

VSEBINA: Tečaj je sestavljen iz 11 modulov ter finančne delavnice v Banki Slovenije in Bankariumu.

 • finančno načrtovanje in osebni proračun
 • krediti in posojila
 • zavarovanja
 • obisk Banke Slovenije in Bankariuma (delavnica)
 • finančni sistem
 • varčevanje in naložbe
 • spletno bančništvo
 • spletno nakupovanje
 • varstvo potrošnikov in njihove pravice
 • varnost financ na spletu
 • dedovanje
 • zaposlovanje v pokoju

NAČIN IZVEDBE: kombinirano učenje: tečaj se izvaja v spletni obliki kot samostojno izobraževanje v spletni učilnici Moodle ob podpori predavateljev. Prvi dan je skupno srečanje z uporabo aplikacije Zoom, drugi dan srečanje v NUK, namenjeno vprašanjem in odgovorom, delavnici v Banki Slovenije in Bankariumu.

TEČAJ IZVAJAJO: Milena Bon, dr. Alenka Kavčič Čolić (Narodna in univerzitetna knjižnica), Alina Meško (Zveza potrošnikov Slovenije)

KOTIZACIJA: 100 EUR

Po vseh uspešno končanih nalogah vseh modulov dobi udeleženec potrdilo za vsako raven, knjižnica pa certifikat za izvajanje usposabljanj uporabnikov z dostopom do vseh modulov finančne pismenosti za izvajanje izobraževanj. Udeležencem brez andragoško pedagoških znanj ali izkušenj priporočamo udeležbo na tečaju Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje odraslih v spletnem učnem okolju.