Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Delo z uporabniki s posebnimi potrebami

Delo z uporabniki s posebnimi potrebami


28 sep

Delo z uporabniki s posebnimi potrebami

Vsebina:

  1. del (dr. Dušan Rutar)

V predavanju bo govora o nekaterih vprašanjih, ki so pomembna za razumevanje hendikepa in zdravorazumskih pojmovanj ljudi, za katere naj bi veljalo, da so ranljivi. Zakaj govoriti o ranljivih družbenih skupinah? Ali zares obstajajo? Kaj pravi o tem sociologija? Kako nastajajo družbene skupine ljudi, kako jih določamo, čemu jih določamo? Ali ni vsak človek ranljivo družbeno bitje? Kako razumemo njegovo ranljivost in zakaj jo moramo razumeti? Kako spreminjamo naše odnose do ranljivih ljudi, če je vsak človek ranljiv? Kako bi morali spreminjati naše medsebojne odnose v luči etičnosti, ki temelji na ranljivosti človeških bitij in pomeni zagovor skrbi za drugega?

  1. del (Dušan Dvorščak)

Na gluhoto se že več kot sto let gleda izključno kot na invalidnost, ki se da »popraviti« s pomočjo medicinske tehnologije, od sedemdesetih let naprej pa kot na slušno oviranost posameznikov, ki se jim lahko pomaga s pomočjo tolmačev. Zadnja desetletja pa se Gluha skupnost sama predstavlja s koncepti, ki slavijo kulturne raznolikosti. Ne dojemajo se kot invalide, ki ves čas rabijo nekogaršnjo pomoč, temveč kot jezikovno manjšino, kot skupnost uporabnikov znakovnega jezika. V svoji drži so uporni in avtentični, vztrajajo skozi in za svoj (znakovni) jezik, znotraj sistemov (tako šolskega kot družbenega) pa prispevajo k smiselnim, univerzalnim spremembam – ko svet lahko postane bolj dostojen, human, spodbuden in kreativen za vse.

Udeleženci: koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic

Izvajata:
Dušan Rutar, doktor psiholoških znanosti, http://www.dusanrutar.net/ in Dušan Dvorščak, učitelj matematike, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, http://srednja.zgnl.si/zaposleni/

Trajanje: 1 dan, 4,5 ur

Kotizacija: brezplačno

Prijavnica

Datum in lokacija:

  1. september od 10.00 do 14.30, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nadstropje, ALI virtualna izvedba

 

Izobraževanje  je prvenstveno namenjeno koordinatorjem izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice iz slovenskih OOK. V kolikor ostanejo prosta mesta, se jih lahko udeležijo tudi zaposleni iz drugih knjižnic. Stroške udeležbe krije Ministrstvo za kulturo iz sredstev, namenjenih za izvajanje posebnih nalog OOK.