Skok na glavno vsebino

Slovenske splošne knjižnice

Knjižnično dejavnost opravlja 58 splošnih knjižnic, ki jo izvajajo v več kot tisoč manjših in večjih krajih po Sloveniji. Vse splošne knjižnice razpolagajo z 12 milijoni enot gradiva, letno jih obišče več kot 10 milijonov obiskovalcev. Petina vsega prebivalstva Slovenije je članov splošnih knjižnic, na različne načine pa knjižnične storitve uporablja več kot polovica prebivalcev RS. Vsak član knjižnice si v povprečju izposodi 40 enot gradiva na leto ter lahko izbira med 480 prireditvami, ki jih letno organizira vsaka od 58 osrednjih knjižnic. Knjižnice so kot fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanja in navdiha v lokalni skupnosti, informacijski centri ali tretji postori druženja, socialnega mreženja in demokratičnega sodelovanja.

V Sloveniji je razvoj knjižnic usmerjen v posodobitev poslovnega modela in krepitev delovanja mreže knjižnic, v razvoj novih storitev, v  pridobivanje znanj, potrebnih kot odgovor na neprestane spremembe v družbi ter v utrjevanje vloge knjižnice kot aktivnega partnerja v družbi.

Splošne knjižnice se predstavljajo v brošuri Blizu ljudem in v angleški različici v Close to People.

NE ZAMUDITE

V Centru za spodbujanje bralne pismenosti  v Mariborski knjižnici  tudi letos pripravljamo strokovni dogodek, s katerim želimo iz različnih vidikov  osvetliti branje, bralno pismenost, bralno kulturo. Prijave od 5. do 28. 9.!

NE SPREGLEJTE

Znane so zlate hruške za knjižno produkcijo 2021.

NE POZABITE

Od 24. septembra do 8. oktobra bodo potekali letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in Teden kulturne dediščine (TKD). Izbrana tema je »(Vz)trajnostna dediščina«.

DIGITALNO OPISMENJEVANJE

Priročnik za digitalno opismenjevanje prinaša osnovne podatke o storitvah, ki so široko uporabne za vse ljudi: e-uprava, e-zdravje, e-demokracija, e-bančništvo, e-davki, e-prostor, e-knjižnice, e-varnost idr.

 

Morda vas zanima

Financiranje EU za kulturne in ustvarjalne sektorje

Opismenjevalnica

E-gradiva

Berem zlahka

Berem zlahka

Portal Družinska pismenost

Družinska pismenost logotip

Novice v lahkem branju

Lahko je brati logotip

Iščete ali ponujate izobraževanja za odrasle? Obiščite portal Kam po znanje!

Logotip spletnega portala Kam po znanje

DOMOZNANSKI PORTALI

V splošnih knjižnicah oblikujemo portale, kjer obujamo lokalno zgodovino,  predstavljamo pomembne osebnosti in omogočamo ogled redkega knjižničnega gradiva v digitalni obliki.

Organiziranost sistema

Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih območjih, v vsakem od njih pa izvaja posebne naloge ena osrednja območna knjižnica (OOK).

PREBERI VEČ

Število splošnih knjižnic

na območju 212 slovenskih občin

58

Skupno število lokacij

kjer opravljajo knjižnično dejavnost

273

Število bibliobusov

po Sloveniji

13
28 Sep

Delavnica za pripravo vloge za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični dejavnosti

Delavnica je namenjena knjižničarjem, ki nameravajo v kratkem oddati vlogo za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični dejavnosti. TRAJANJE: 1 dan KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12...

[ preberi več ]
28 Sep

Izkušnja promocije zdravja na delovnem mestu

Vsebina: Zdravje je najpomembnejša vrednota v življenju vsakega posameznika in je bistvenega pomena za kvalitetno življenje. V službi preživimo vsaj tretjino svojega življenja, zato predstavlja primeren kraj za spodbujanje...

[ preberi več ]
29 Sep

Organizacija in vodenje bralnih skupin

Vsebina: Ljudje (še vedno) radi beremo, se potapljamo v zgodbe drugih, ob tem podoživljamo svoje … Zgodba drugega se nas dotakne, ob njej nevede podoživljamo svojo lastno zgodbo z...

[ preberi več ]

Prijava za knjižničarje

Registrirajte se za sodelovanje v forumu!

PRIJAVI SE