Skok na glavno vsebino

Slovenske splošne knjižnice

Knjižnično dejavnost opravlja 58 splošnih knjižnic, ki jo izvajajo v več kot tisoč manjših in večjih krajih po Sloveniji. Vse splošne knjižnice razpolagajo z 12 milijoni enot gradiva, letno jih obišče več kot 10 milijonov obiskovalcev. Petina vsega prebivalstva Slovenije je članov splošnih knjižnic, na različne načine pa knjižnične storitve uporablja več kot polovica prebivalcev RS. Vsak član knjižnice si v povprečju izposodi 40 enot gradiva na leto ter lahko izbira med 480 prireditvami, ki jih letno organizira vsaka od 58 osrednjih knjižnic. Knjižnice so kot fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanja in navdiha v lokalni skupnosti, informacijski centri ali tretji postori druženja, socialnega mreženja in demokratičnega sodelovanja.

V Sloveniji je razvoj knjižnic usmerjen v posodobitev poslovnega modela in krepitev delovanja mreže knjižnic, v razvoj novih storitev, v  pridobivanje znanj, potrebnih kot odgovor na neprestane spremembe v družbi ter v utrjevanje vloge knjižnice kot aktivnega partnerja v družbi.

Splošne knjižnice se predstavljajo v brošuri Blizu ljudem in v angleški različici v Close to People.

NE ZAMUDITE

Javni natečaj

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je objavila javni natečaj za nov znak knjižnice. Predloge pričakujejo do 16. septembra 2022.

NE SPREGLEJTE

Objavljena je Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022-2027.  Najdete jo tukaj.

NE POZABITE

Do 1. septembra še lahko sodelujete v natečaju za najboljšo zgodbo iz vašega kraja!

KNJIŽNICE OMOGOČAMO DOSTOP DO PODATKOVNIH ZBIRK

Knjižničarji svojim članom in uporabnikom omogočamo dostop do podatkovnih zbirk. Vas zanima katere so?

 

Morda vas zanima

Financiranje EU za kulturne in ustvarjalne sektorje

Opismenjevalnica

E-gradiva

Berem zlahka

Berem zlahka

Portal Družinska pismenost

Družinska pismenost logotip

Novice v lahkem branju

Lahko je brati logotip

DOMOZNANSKI PORTALI

V splošnih knjižnicah oblikujemo portale, kjer obujamo lokalno zgodovino,  predstavljamo pomembne osebnosti in omogočamo ogled redkega knjižničnega gradiva v digitalni obliki.

Organiziranost sistema

Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih območjih, v vsakem od njih pa izvaja posebne naloge ena osrednja območna knjižnica (OOK).

PREBERI VEČ

Število splošnih knjižnic

na območju 212 slovenskih občin

58

Skupno število lokacij

kjer opravljajo knjižnično dejavnost

273

Število bibliobusov

po Sloveniji

13
06 Sep

Zoom za organizatorje e-dogodkov

Vsebina: Udeleženci se bodo naučili postopkov, povezanih z uporabo videokonferenčnega orodja Zoom, seznanili se bodo z okoljem, organizacijo prireditev in izobraževanj, uporabo naprednih nastavitev. Namenjeno je predvsem tistim zaposlenim,...

[ preberi več ]
07 Sep

Popravila manjših poškodb na knjigah

TRAJANJE: 1 dan KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12 TERMIN: 7. september 2022 ČAS: 9.00–14.30 UDELEŽENCI: Delavnica je namenjena knjižničarjem, ki pri svojem delu potrebujejo veščine za...

[ preberi več ]
08 Sep

Uspešno javno nastopanje

TRAJANJE: 1 dan KRAJ IZVEDBE: Italijanska ulica 8, Ljubljana (studio izvajalca tečaja) TERMIN: 8. september 2022 ČAS: 9.00–16.30 UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki se pri delu srečujejo z...

[ preberi več ]

Prijava za knjižničarje

Registrirajte se za sodelovanje v forumu!

PRIJAVI SE